Hanke- ja kehittämispalvelut

Learning Scoop on kokenut hanke- ja projektitoimija

Hankepalvelut

Learning Scoop – oppimisen osuuskunta on kokenut hanke- ja projektitoimija. Haemme aktiivisesti julkisen rahoituksen hankkeita ja niihin kumppaneita. Omiin hankkeisiimme perustamme hankekohtaisen organisaation verkostoistamme.

Learning Scoop – oppimisen osuuskunta voi auttaa organisaatioita hankkeen
– hakemisessa
– suunnittelussa
– koordinoinnissa
– toteuttamisessa
– hallinnoinnissa
– arvioinnissa
– auditoinnissa

Learning Scoopin toimijat ovat olleet mukana mm. seuraavissa hankkeissa:
– Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto, ESR-hanke 2012-2014
– Tasa-arvorata –hanke, Equal-ohjelma 2005-2007.
– Ohjausverstas – malleja ja työkaluja työssä oppimiseen, Euroopan Sosiaalirahaston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama hanke, 2002-2004.
– EMMA – Akateemisten naisten uran kehittämisprojekti , ESR-hanke, 2002-2004
– ePower – Voimavaroja vahvistamalla tasa-arvoa työelämään, ESR-hanke 2002-2004
– eHame – tasa-arvoa työelämään –hanke, ESR-projekti vuosille 2003-2005.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluissa tarjoamme asiantuntijakonsultaatiota erityisesti henkilöstön ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Olemme myös mukana opetussuunnitelman uudistamistyössä, ”OPS as Design”. Tavoitteenamme on Suomen opetussuunnitelmauudistuksen näkyväksi tekeminen kansainvälisille kumppaneille. Modernin oppimiskäsityksen mukaisten oppimateriaalien tuottaminen on yksi toimintamme keskeisistä tavoitteista.

Olemme aktiivisesti kehittämässä eri koulutusorganisaatioiden koulutusvientitoimintaa. Selvitämme organisaatioiden koulutusvientitoiminnan tilaa ja edellytyksiä, koulutamme henkilöstöä, etsimme tarvittavia kumppaneita jne.

Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä