Yhteisöt ja julkiset organisaatiot

Henkilöstökoulutusta ja organisaatioiden kehittämisprojekteja

Olemme toteuttaneet henkilöstökoulutusta ja organisaatioiden kehittämisprojekteja erilaisille yhteisöille ja julkisille organisaatioille.

Teemojamme ovat:

 • Johtamisen kehittäminen
  • Valmentava ja dialoginen johtaminen
  • Muutoksen johtaminen
  • Erilaisuuden johtaminen
  • Johtoryhmä organisaation kehittäjänä
  • Itsensä johtaminen
  • Kehittävä palaute
 • Työyhteisön yhteistoiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät koulutukset
  • Yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisuuden edistäminen työyhteisössä
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Työyhteisön vuorovaikutustaidot
  • Yhteistoiminnallinen palaveri
  • Ajanhallintakoulutukset
 • Osaaminen kehittäminen ja johtaminen
  • Osaamisen strateginen johtaminen
  • Osaamisen kehittäminen
  • Mentorointi
  • Työssä oppimisen edistäminen
  • Työpaikkaohjaajien koulutus
 • Kouluttajakoulutus
  • Aktivoivat ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät työpaikkakoulutuksessa
  • Ryhmä oppimisen lähteenä
 • Innovointi, luovuus, uusien näkökulmien etsiminen
 • Projektityön kehittäminen
 • Living Library –koulutukset ja -workshopit
 • Kirjasto tietoyhteiskuntataitojen edistäjänä -koulutukset

 

Kaikista mainituista teemoista suunnittelemme tilaajan kanssa sopivan kokonaisuuden. Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä