Yritykset

Henkilöstökoulutusta ja organisaatioiden kehittämisprojekteja

Olemme toteuttaneet henkilöstökoulutusta ja organisaatioiden kehittämisprojekteja eri alojen yrityksille.

Teemojamme ovat:

 • Johtamisen kehittäminen
  • Valmentava ja dialoginen johtaminen
  • Muutoksen johtaminen
  • Erilaisuuden johtaminen
  • Johtoryhmä organisaation kehittäjänä
  • Itsensä johtaminen
  • Kehittävä palaute
 • Työyhteisön yhteistoiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät koulutukset
  • Yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisuuden edistäminen työyhteisössä
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Työyhteisön vuorovaikutustaidot
  • Yhteistoiminnallinen palaveri
  • Ajanhallintakoulutukset
 • Osaaminen kehittäminen ja johtaminen
  • Osaamisen strateginen johtaminen
  • Osaamisen kehittäminen
  • Mentorointi
  • Työssä oppimisen edistäminen
  • Työpaikkaohjaajien koulutus
 • Kouluttajakoulutus
  • Aktivoivat ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät työpaikkakoulutuksessa
  • Ryhmä oppimisen lähteenä
 • Innovointi, luovuus, uusien näkökulmien etsiminen
 • Projektityön kehittäminen

 

Kaikista mainituista teemoista suunnittelemme tilaajan kanssa sopivan kokonaisuuden. Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä