https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Opetushenkilöstön kehityshankkeen suunnittelu, koulutus, fasilointi ja raportointi

Neljän kunnan rehtoreiden ja opetushenkilöstön osaamisen tarpeita arvioitiin sovelletun Delfoi-skenaariomenetelmän ja ryhmäkonsultaatiokäyntien avulla.

Arvio perustui kuntien aikaisemmin tekemään koko opetushenkilöstölle suunnattuun kyselyyn ja sen jälkeiseen rehtoreiden tulevaisuustyöpajaan sekä sen jälkeiseen jatkotyöskentelyyn kolmessa yhteistapaamisessa. Osa kartoituksen tuloksesta on rehtoreiden ryhmäkonsultaatioiden tuloksia.

Toimeksiannon tavoitteena oli kartoittaa rehtoreiden ja opettajien osaamiskapeikkoja pohjana käytetyn kolmijakoisen oppivan organisaation osaamiskuvion pohjalta.

Käytetyssä teoriassa osaaminen koostuu substanssiosaamisesta, vuorovaikutusosaamisesta ja rakenteiden osaamisesta.

Oppivan organisaation viitekehykseen päädyimme tarkasteltuamme osaamiskyselyn pohjana ollutta mallia osaamiskartasta joka oli laadittu verkostokuntien sivistys- ja opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen johdon määrittelemien nykyisen ja tulevaisuuden osaamisen keskeisten painopisteiden pohjalta. Osaamiskartta jakautuu neljään osaamisalueeseen: kasvatus- ja opetus, yhteistyö ja vuorovaikutus, johtaminen sekä muuttuvat oppimisympäristöt.

Malleista johdimme pohjan Delfoi-iteraatioon, jossa vapaasti keskustellen rehtorit ensin arvioivat opetustoimen menneisyyden positiivisia ja negatiivisia ilmiöitä, sen jälkeen laativat ns. Tulevaisuustehtaan nykyhetken kuvauksen sovelletun SWOT-menetelmän avulla ja lopulta suuntasivat katseensa tulevaisuuteen ns. Arvokello-menetelmän kautta.

Raportin ja skenaariotyön pohjalta käynnistetyt koulutusohjelmat ovat käynnissä ja jatkuvat edelleen. Juha Lahtinen on suunnitellut ja fasiloinut kaikki toteutetut koulutukset, kehittänyt metodeja ja raportoinut kehityksestä.