https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Learning Bridge – koulutusvientiverkostoa kehittämässä

learning-bridge-s

Suomalainen koulutus kiinnostaa maailmalla, mutta koulutusvienti onkin luultua haasteellisempaa. Olisiko yhteistyöstä ja verkostoitumisesta apua?

Tähän kysymykseen etsi Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto –hanke vastausta. Learning Bridge oli Opinpaja Oy:n hakema ja toteuttama ESR-rahoitteinen verkostohanke vuosina 2012-2014. Hankkeessa olivat mukana kaikki alueen merkittävät koulutuksentarjoajat ja sen hallinnoinnista vastasi Tredea Oy. Hankkeessa rakennettiin alueellista koulutusvientiverkostoa ja yhteistyötä sekä tuettiin alan osaamisen kehittymistä. Osa opista haettiin ulkomailta.

allbright-sPienen ja puolueettoman toimijan vetämä hanke sai runsaasti kiitosta osanottajilta. Hankkeen koettiin edistäneen yhteistyötä ja verkostoitumista alan toimijoiden kesken merkittävästi. Hankkeen aikana myös osuuskunta Learning Scoopin toimijat löysivät toisensa.

Hankkeen aikana opittiin että

  • meillä on monenmoista osaamista, josta maailmalla ollaan kiinnostuneita
  • koulutusvienti tarvitsee strategista tukea ja suunnittelua (niin organisaatiossa, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin)
  • kansainvälinen palvelukauppa on haastava ja mahdottoman mielenkiintoinen laji
  • verkoston fiiliksellä on suuri merkitys yhteistyön kehittymiseen
  • Suomessa asuu paljon kv-talentteja, joista on tässä asiassa suuri apu
  • aina oppii, kun on pois kotoa, ja hyvin suunniteltu on vielä kokonaan myymättä
  • yhteistyössä on voimaa!

Kotisivut: projektit.tredea.fi/learning-bridge/


vipuvoimaa-sArtikkeli: Koulutusvienti ja verkostoitumisen välttämättömyys julkaisussa Koulutusviennillä kansainvälisille markkinoille (Karelia-ammattikorkeakoulu 2014, linkki julkaisuun). 

Kysy lisätietoja Elinalta ja Johannalta.