https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Opetussuunnitelmatyö

opetushallitus

Learning Scoop – oppimisen osuuskunnan osakasyritys Sininen Kolmio Oy on järjestänyt yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle suunnattua Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta syksystä 2012 alkaen.

Uudistuvaan opetussuunnitelmaan OPS 2016 keskittynyt hanke oli suunnattu kuntien opetussuunnitelmatyöstä vastaaville henkilöille. Lisäksi toivottiin, että osallistuvista kunnista seminaariin osallistui myös koulutoimen päätöksentekijätahon edustaja. Näin koulutuksen vaikuttavuus tehostui.

Koulutusohjelma oli jatkumo ja se muodostui kolmesta teemasta, joiden ympärille kaksipäiväiset lähijaksot rakentuivat.

Ohjelmat alkoivat alkuvuonna 2013, koulutusohjelman vastuuhenkilönä toimi KM, opinto-ohjaaja Juha Lahtinen Sininen Kolmio Oy:stä ja ohjelmaa toteuttivat Sininen Kolmio Oy:n verkoston asiantuntijat

Hankkeen lopuksi keväällä 2014 Sininen Kolmio toteutti valtakunnallisen päätösseminaarin, jossa alueelliset ryhmät kokoontuivat yhteen. Käsiteltävinä aiheina ovat: – OPS-työ ja sen tulevaisuus – miten minä osallistun tulevaisuuden luomiseen? – OPH:n kehityshankkeet, lähiverkostojen toiminnan esittely, tulevat haasteet

Koulutusohjelman tavoite oli madaltaa osanottajien kynnystä opetussuunnitelmauudistuksen luovaan ja rohkeaan toteuttamiseen. Toisena tavoitteena oli OPS-ryhmien tietoisuuden lisääntyminen siitä, että monenlaisia kokeiluja on tehty ja niistä on jo valmiiksi olemassa käytännöllisiä hyviä malleja.

Koulutusohjelma oli osa OPH:n rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille koulutuksen osalta maksutonta.