https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Oppilaitosjohdon koulutus

Koulutusohjelmakokonaisuus vuosina 2012-15 sisältää neljä koulutusohjelmaa ja kolme oppilaitosjohdon seminaaria.

Jokainen koulutusohjelma on suunnattu oppilaitosten johtoryhmille tai – tiimeille. Näin koulutuksen vaikuttavuus tehostuu, kun samasta oppilaitoksesta osallistuu useampi johtotiimin jäsen, mieluiten koko johtotiimi.

Koulutushankkeen päätavoitteena on auttaa osallistujia luomaan kokonaiskuva asiantuntijayhteisön ja oppivan tiimiorganisaation johtamisen kulmakivistä.
Koulutusprosessin tavoitteena on lisäksi tutustua yhteistoiminnallisen (osallistavan) johtamisen ja kehittämisen sekä pedagogisen johtamisen keskeisiin periaatteisiin ja menetelmiin sekä antaa osallistujille välineitä ja valmiuksia käyttää johtajuudessa yhteistoiminnallisen johtajuuden mukaisia aktivoivia ryhmä- ja osallistujakeskeisiä menetelmiä.

Kouluttajina toimivat Juha Lahtinen, Reijo Jouttimäki ja Jukka Hakamäki Sinisestä Kolmiosta ja vierailevat asiantuntijat mm. Asko Leppilampi.

Valmennukset koostuvat kolmesta kaksipäiväisestä lähijaksosta, joilla kaikilla on oma teemansa. Nuo teemat yhdessä muodostavat kokonaiskuvan systeemisestä asiantuntijaorganisaation johtamisesta.

Ensimmäisten ryhmien koulutusohjelman päätyttyä järjestettiin kaksipäiväiseen päätösseminaari. Seminaarin näkökulma oli proaktiivinen tulevan osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittelu. Osaprojektien osallistujat kuvasivat kehtityshankkeitaan ns. ristiinpölyttäen eli hajautetuissa ryhmissä.

Vuonna 2014 käynnistyvän hankkeen päättöseminaarissa päivien aikana toteutetaan myös sovellettu Delfoi-paneli, jossa osanottajien keskuudesta valitut asiantuntijat rakentavat näyn toivotunlaiseen tulevaisuuden oppilaitosjohtamiseen ja osaamiseen.

Koulutusohjelmat olivat/ovat osa OPH:n rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille koulutuksen osalta maksutonta.