https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Tukea ohjaamiseen työpaikkakouluttaja-koulutuksissa

”Sain luottamusta toimia tehtävässäni. Pohdin oppimistyylejä ja ohjaustapoja varmasti vielä usein ’reissuni’ varrella. Motivaationi lisääntyi.”

Organisaatioiden työpaikkakouluttajat tekevät tärkeää työtä ohjaamalla opiskelijoita saavuttamaan mielekkäitä oppimiskokemuksia. He auttavat opiskelijoita yhdistämään oppilaitoksen tietopuolisen koulutuksen ja työpaikalla saatavat konkreettiset kokemukset sekä opitut taidot.

Työpaikkakouluttajat tekevät ohjaustyötä oman työnsä ohessa ja tarvitsevat ohjaustyönsä tueksi pedagogista tietoa sekä ohjauksen käytännön apuvälineitä.

Opinpaja Oy on toteuttanut Tampereen seudun ammattiopiston oppisopimuskoulutuksen Tempo I – Osaava työpaikkakouluttaja –koulutuksia vuodesta 2012. Koulutus on monipuolinen sekä sisällöiltään että työtavoiltaan ja tarjoaa työpaikkakouluttajille:

  • tietoa, käytännön valmiuksia sekä konkreettisia työkaluja opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin
  • tutkimusretken itseen oppijana ja ohjaajana
  • apua, rohkaisua ja tukea työpaikkakouluttajan tehtäviin
  • vertaistukea toisilta työpaikkakouluttajilta

Työpaikkakouluttajakoulutuksen aikana jokainen osallistuja on saanut jotain uutta omaan ohjaustyöhönsä: uutta tietoa, uusia työkaluja tai vaikka uutta innostusta! Parhaimmillaan työpaikkakouluttajakoulutuksesta hyötyvät kaikki: työpaikkakouluttaja itse, koko hänen työyhteisönsä sekä opiskelija.