https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Tutkiva oppiminen – uuden tiedon ymmärtäminen on sen keksimistä

Moni opettaja kaipaa uutta näkökulmaa opetukseen ja oppimiseen. Miten oppimisympäristöä voisi laajentaa? Miten ”elävää elämää” voisi käyttää oppimisen lähteenä? Miten opetuksen lähtökohdaksi voisi ottaa kokonaisia ilmiöitä ja ylittää oppiaineiden rajoja?

Tutkiva oppiminen on lähestymistapa, jonka tavoitteena on kokonaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja ympäröivän elämän käyttäminen oppimisen lähteenä. Tutkivassa oppimisessa tietoa ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija itse aktiivisesti asettaa tutkimuskohteita, muodostaa omia käsityksiään ja selityksiään sekä hakee tietoa eri lähteistä. Oppija jakaa löytämäänsä tietoa oppijaryhmälle ja yhdessä he tekevät johtopäätöksiä ja rakentavat löytyneestä tiedosta laajempia kokonaisuuksia. Oppiminen on parhaimmillaan yhteisesti jaettu tutkimusprosessi, joka synnyttää sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa tutkittavasta kohteesta.

Oppijalle tutkiva oppiminen tarjoaa mahdollisuuksia omakohtaiseen ymmärtämiseen ja asioiden todelliseen sisäistämiseen. Opettajalle tutkiva oppiminen taas tarjoaa selkeän kehyksen, jossa opetusta voi rakentaa suurempia kokonaisuuksia käsittäväksi, oppijoita aidosti aktivoivaksi ja ymmärtävää oppimista edistäväksi.
Olemme toteuttaneet tutkivan oppimisen koulutuksia eri kouluasteiden opettajille. Keski-Suomen lukiohankeessa koulutimme vuosina 2012-2013 useiden lukioiden opettajia tutkivan oppimisen käyttöön. Opettajia ala- ja yläkouluista sekä lukioista on osallistunut tutkivan oppimisen koulutuksiimme Turussa, Porvoossa, Jyväskylässä ja Lohjalla. Osallistujat ovat nähneet menetelmässä uuden, käytännöllisen ja oppijalähtöisen työtavan, jota on mahdollista soveltaa lähes kaikissa oppiaineissa. Tutkiva oppiminen on antanut monelle opettajalle uutta motivaatiota ja mielenkiintoa myös omaan työhön.

”Uudet menetelmät opettaa, luovat intoa opettamiseen ja tekevät työn mielekkääksi. On hyvä opettaa asiat usealla tavalla, jotta oppimisen into tarttuu kaikkiin oppijoihin ja opettajiin.”

Palaute koulutuksen osallistujalta