https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2016/06/kuvia-suomesta-joona-kotilainen-69-1.jpg

Blogi

Oppimista, parhaita käytänteitä, kokemuksia meiltä ja maailmalta! Oivalluksen iloa ja hyviä lukuhetkiä!

Tämä ei ole OPS

René Magritten maalauksessa on kuvattu piippu, jonka alla lukee: ”Ceci n’est pas une pipe” eli ”Tämä ei ole piippu”. Tuossa maalauksessa ja monissa muissa todellisuuden ja kuvitellun rajaa raapivissa ajatelmissa käytetään niin sanottua metafiktiota. Tuon termin loi aikoinaan William H. Gass. Hänen mukaansa tällaisella kikkailulla tarkoitetaan ”fiktiota, joka korostaa omaa fiktioluonnettaan

Read more ›

Huippuluokan täydennyskoulutusta – Teacher Academy Finland

”Sharing knowledge is caring” – tällä ajatuksella lähti liikkeelle Teacher Academy Finlandin rakentaminen. Siihen kiteytyy myös scooppaamisen perusidea  (ks. sivun alaosasta Scooping). Mitä siis haluamme tarjota opettajille ympäri maailman? ”You truly educate your children for life and yet get excellent results” said a bunch of Chinese teachers looking at me

Read more ›

We made it together – iso kiitos!

Iso kiitos kaikille Bright Education for All! INEPS-kongressin  osallistujille Tampereella – saimme vieraita kaikkiaan 11 eri maasta!  Kongressi onnistui erinomaisesti ja palaute on ollut huikean hyvää. Kiitos yhteistyökumppaneillemme, vapaaehtoisille avustajille, puhujille, workshoppien pitäjille sekä tietysti upealle osallistujajoukolle – ilman teitä kongressi ei olisi ollut yhtä onnistunut! Ilo palvella teitä nyt

Read more ›

Kiltakoulut – yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

Kiltakoulut, ammatillista koulutusta medialaitteita ja sosiaalista mediaa pedagogisesti hyödyntäen Tule oppimaan, miten hyödynnät mobiili- ja medialaitteita pedagogiikan lähtökohdista käsin – oman videon/valokuvan tallentaminen ja julkaiseminen – blogien käyttö osaamisen kasvun dokumentoinnissa – sosiaalisen median käyttö ryhmänohjauksen, ammatillisen identiteetin tukemisen ja markkinoinnin työkaluna. Tämä workshop pidetään INEPS-kongressissa torstaina 28.4.2016 klo 10:30.

Read more ›

Project PLOUTOS

Find out more about Productive Learning, Youth work and drug prevention in Greece during INEPS congress workshop held on Thursday April 28th at 1 pm. What is PLOUTOS in short? Pedagogical Learning trough the Operation and Urging of Teams for Overcoming Social exclusion In the frame of the program “WE

Read more ›

Oppisopimuskoulutus – siinäpä hyvä idea!

Työ nuoren oppimisympäristönä Oppisopimuskoulutus on kustannustehokkain tapa järjestää ammatillista koulutusta. Opiskelijoille on hyvin usein motivoivaa oppia käytännön kautta tosielämän tilanteissa. Työnantajille se on hyvä tapa kouluttaa uusia työntekijöitä tai vahvistaa henkilöstön osaamista. Suomessa oppisopimuskoulutus on viime vuosiin asti ollut lähinnä aikuiskoulutusta. Laajalti tunnustetaan kuitenkin, että kaikki ammatillinen koulutus tulisi järjestää läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Suuri enemmistö suomalaisista nuorista valitsee kuitenkin oppilaitosmuotoisen koulutuksen. Verrattuna vanhempiin opiskelijoihin nuorilla on osittain erilaisia tarpeita koulutuksessa. Nämä tulisi tunnistaa, jotta kouluttaminen palvelisi kaikkien osapuolten etua. Kutsumme sinut työpajaan, jossa • esittelemme lyhyesti nuorten oppisopimuskoulutusta Suomessa • kuvaamme nuorten tarpeita koulutuksessa ja sitä, miten heitä voidaan tukea opinpolulla. • miten työpaikkaohjaajia voidaan valmentaa ja tukea tärkeässä tehtävässään Kuulisimme mielellään sinun näkökantasi! Miten voisimme kehittää työssä oppimista? Petri Hänninen ja Päivi Kalliokoski Omniasta sekä Jorma Käyhkö Keudasta valottavat oppisopimuksen mahdollisuuksia INEPS-kongressissa keskiviikkona 27.4.2016 klo  11 pidettävässä workshopissa. ”Sopivin on

Read more ›

Indiasta Iisalmeen ja aina on kysymys vuorovaikutuksen ja oppijan oman aktiivisuuden lisäämisestä

Kyllä Intia ja Iisalmi ovat hyvin kaukana toisistaan miltei kaikissa asioissa. Vaan molemmissa paikoissa opettajien kanssa on kysymys siitä, miten tukea oppimista. Kun keskustelee kaverin kanssa asiasta, tapahtuu enemmän kuin kuunnellessa. Kun muodostaa omia kysymyksiä, kun piirretään porukalla tiivistyksiä tai rakennetaan mallia, oppiminen menee syvälle. Aivoissa raksuttaa ja se tuntuu

Read more ›